Paśniki


pasnik7Dodatkowo w naszej ofercie znajdą Państwo paśniki. W trakcie przebywania w budynku obory bydło jest karmione w przeznaczonej do tego części budynku zwanej korytarzem paszowym, wyposażonej w żłób bądź stół paszowy. Dostępne są paśniki zbudowane z drabiny paszowej palisadowej, zatrzaskowej lub skośnej. Paśniki mogą posiadać dach chroniący paszę przed opadami atmosferycznymi oraz podłogę, która zapobiega jej zawilgoceniu .W naszej ofercie posiadamy także paśniki wyposażone w poidła wannowe oraz paśniki dla cieląt , które wokół zadaszonego stanowiska paszowego posiadają zespół wygrodzeń tworzący zamknięty wybieg dla zwierzęcia. Umożliwiają one zwierzętom łatwy dostęp do paszy objętościowej, wykluczając rywalizację między nimi oraz ograniczają straty paszy wynikające z naturalnych zachowań bydła. Otóż paśniki posiadają drewnianą konstrukcję służącą w gospodarce leśnej do dokarmiania zwierzyny grubej, szczególnie w okresie zimowym. Więźba dachowa składa się z dwóch par krokwi wykonanych z listew. Całość posadowiona na dwóch podwalinach. Z boków paśnika przymocowane dwa korytka na pasze treściwe.